انواع شرکتها در آلمان

انواع شرکتها در آلمان

آلمان دارای دهها هزار مشاغل است  .از شرکت های  تجاری کوچک گرفته تا شرکتهای بزرگ . در حقیقت  اقتصاد برجسته آلمان مدیون مشاغل کوچک و متوسط ​​(SME.)است . دولت آلمان برای ایجاد انواع مشاغل صرف نظر از این که یک آلمانی موسس آن باشد و یا یک فرد خارجی  بسیار استقبال می کند.

انواع شرکت ها در آلمان عبارتند از :

    Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

شرکت های با مسیولیت محدود تقریباً گسترده ترین نوع شرکت های فعال در آلمان هستند که تحت فعالیت این نوع از شرکتها ، سهامداران شخصاً مسئولیت پرداخت بدهی شرکت را بر عهده ندارند .

برای راه اندازی یک شرکت GmbH تنها حضور یک نفر کافی است . حداقل سرمایه مورد نیاز25000 یورو می باشد. در این نوع از شرکتها توافق نامه معتبری فیمابین سهامداران وجود دارد و شرکت فقط پس از ثبت نام تجاری  (Handelsregister) بصورت قانونی می تواند فعالیت نماید .

نام شرکت باید باید از اهداف تجاری و یا نام سهامداران شکل گرفته باشد و باید حاوی ضمیمه "mit beschränkter Haftung"  یا همان مخفف GmbH باشد .

سهام یک شرکت GmbH نمی تواند در بورس سهام قیمت گذاری شود  اما از طریق اسناد معتبر قابل انتقال است . در یک شرکت GmbH باید یک یا چند مدیر عامل (Geschäftsführ) منصوب شود که ممکن است سهامدار شرکت نیز باشند.

Aktiengesellschaft (AG)

شرکت های سهامی  برای راه اندازی باید حداقل پنج عضو داشته باشند. حداقل سرمایه  مورد نیاز 50،000 یورو است و این سهام تنها سهام موجود در بورس اوراق بهادار است. اساسنامه توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم و تایید می شود . شرکت های AG فقط پس از ثبت نام  تجاری وجهه حقوقی و قانونی دارند . نام AG معمولاً از هدف شرکت گرفته می شود و باید کلمات "Aktiengesellschaft (AG)"  در نام شرکت نمایش داده شود .

AG دارای یک هیئت مدیره است که برای تصمیم گیری در مورد کلیه امور مربوط به عملکرد شرکت دارای اختیار است و باید به هیئت نظارت پاسخگو باشد. سهامداران یک AG   با اتکا به سهام خود در خصوص سیاستها و نحوه مدیریت شرکت در طول جلسات هیات مدیره اعمال قدرت می کنند.

Offene Handelsgesellschaft (OHG)

این نوع از شرکتها به شرکتهای مشارکت عمومی معروفند . در مقابل  GmbH و AG ، شرکای OHG مسئولیت نامحدودی دارند . هر شریک در این شرکت موظف است به طور جدی در فعالیت های تجاری مشارکت کند مگر اینکه توافق نامه مشارکت خلاف این امر را فراهم کند.  قانون تجارت تصریح می کند که در شرکت های OHG برای امور داخلی باید تصمیمات به اتفاق آرا گرفته شود ، اما توافق نامه های مشارکت معمولاً تصمیمات را با اکثریت آرا مجاز می سازد.

Kommanditgesellschaft (KG)

این نوع از شرکتها بنام مشارکت محدود عبارتند از  همکاری دو شریک که یکی از آنها بعنوان شریک عمومی و دیگری بعنوان شریک محدود شناخته می شود . که در خصوص شریک عمومی بدهیهای شرکت به دارایی های شخصی گسترش می یابد در حالی که برای شریک محدود مسیولیت آن فقط به داراییهای اسمی وی در شرکت محدود می شود.

 Gmbh & Co.KG  

نوع دیگری از شرکت های مشارکت محدود است که در آن شریک عمومی یک شرکت GmbH  می باشد که در آن شرکای محدود ، مانند همه KG ها ، فقط به میزان دارایی های ثبت شده خود متعهد هستند.

Töchtergesellschaft

شرکت تابعه شرکتی است که از لحاظ فیزیکی از شرکت مادر جدا شده و تا حدی مستقل است و معمولاً مدیریت ، سیستم حسابداری ، روش ترازنامه و دارایی های تجاری خاص خود را دارد.

Zweigniederlassung

شعبه یک شرکت معمولا یک مرکز فروش غیر مستقل است و از هر نظر به دفتر مرکزی وابسته است و مسئولیت مدیریت مرکزی را نیز بر عهده دارد.