مشاوره تلفنی رزرو وقت
خدمات ویژه برای شرکت های ثبت شده در آلمان

مقالات

شرکت های کوچک و متوسط در اروپا

شرکت های کوچک و متوسط در اروپا

شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME) ا اغلب به عنوان ستون فقرات اقتصاد اروپا نامیده می شوند و منابع بالقوه شغلی و رشد اقتصادی را فراهم می کنند.

یش از 95 درصد از همه شرکت ها در اروپا، شرکت های کوچک و متوسط ​هستند. در آلمان، 99.6 درصد از همه شرکت هایی که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کنند  SME هستند و نزدیک به 60 درصد از کل کارکنان در این شرکت ها کار می کنند.

اقتصاد آلمان

اقتصاد آلمان

آلمان عضو موسس اتحادیه اروپا و منطقه یورو است. اقتصاد آلمان یک بازار اقتصادی و اجتماعی بسیار توسعه یافته است. این کشور صاحب بزرگترین اقتصاد ملی در اروپا است، به لحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP) دارای رتبه چهارم در جهان است. به نقل از صندوق بین المللی پول در سال 2017 اقتصاد آلمان 28 درصد اقتصاد منطقه یورو را تشکیل داده است.